Enderezos de Interese

Directorio de enderezos, teléfonos e páxinas web de interese das diferentes administracións públicas.

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Enderezo: Edificios Administrativos - San Caetano, s/n 15704 Santiago de Compostela
Teléfono: 981 541 213 / 14
Fax.: 981 541 219
Páxina Web.: http://cpapx.xunta.es/
Outros: DELEGACIÓN PROVINCIAL
  R/ Fernández Ladreda, 43-3º - 36003 Pontevedra
  Tel.: 986 805 491 - Fax: 986 805 509

Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar

Enderezo: Edificios Administrativos - San Caetano, s/n 15704 Santiago de Compostela
Teléfono: 981 544 619 / 21
Fax.: 981 545 620
Páxina Web.: http://vicepresidencia.xunta.es/
Outros: DELEGACIÓN PROVINCIAL
  R/ Fernández Ladreda, 43-3º - 36003 Pontevedra
  Tel.: 986 817 040 - Fax: 986 817 043

Consellería de Economía e Facenda

Enderezo: Edificios Administrativos - San Caetano, s/n 15704 Santiago de Compostela
Teléfono: 981 545 400
Fax.: 981 544 125
Páxina Web.: http://www.economiaefacenda.org/
Outros:  
  DELEGACIÓN PROVINCIAL
  R/ Fernández Ladreda, 43-3º - 36003 Pontevedra
  36003 Pontevedra
  Tel.: 986805757 – Fax : 986-805705

Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes

Enderezo: Edificios Administrativos - San Caetano, s/n - 15704 Santiago de Compostela
Teléfono: 981 545 400
Fax.: 981 544 529
Páxina Web.: http://www.cptopt.xunta.es/
Outros: DELEGACIÓN PROVINCIAL
  R/ Fernández Ladreda, 43-3º - 36003 Pontevedra
  Tel.: 986 805 636 - Fax: 986 805 662

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

Enderezo: Edificios Administrativos - San Caetano, s/n 15704 Santiago de Compostela
Teléfono: 981 545 400
Fax.: 981 545 443
Páxina Web.: http://www.edu.xunta.es/
Outros: DELEGACIÓN PROVINCIAL
  R/ Fernández Ladreda, 43-3º - 36003 Pontevedra
  Tel.: 986 805 960 - Fax: 986 805 937

Consellería de Innovación e Industria

Enderezo: Edificios Administrativos - San Caetano, s/n - 15704 Santiago de Compostela
Teléfono: 981 545 400
Fax.: 981 544 949
Páxina Web.: http://www.conselleriaiei.org/
Outros: DELEGACIÓN PROVINCIAL
  R/ Fernández Ladreda, 43-3º - 36003 Pontevedra
  Tel.: 986 805 205/204 - Fax: 986 805 246/247

Consellería do Medio Rural

Enderezo: Edificios Administrativos - San Caetano, s/n - 15704 Santiago de Compostela
Teléfono: 981 545 400
Fax.: 981 545 759
Páxina Web.: http://mediorural.xunta.es/
Outros: DELEGACIÓN PROVINCIAL
  R/ Fernández Ladreda, 43-3º - 36003 Pontevedra
  Tel.: 986 805 409 - Fax: 986 805 485

Consellería de Cultura e Deporte

Enderezo: Edificios Administrativos - San Caetano, s/n - 15704 Santiago de Compostela
Teléfono: 981 545 400
Fax.: 981 544 802
Páxina Web.: http://culturaedeporte.xunta.es/
Outros: DELEGACION PROVINCIAL
  R/ Fernández Ladreda, 43-3º - 36003 Pontevedra
  Tel.: 986 805 516 - Fax: 986 805 548

Consellería de Sanidade

Enderezo: San Lázaro, s/n - 15703 Santiago de Compostela
Teléfono: 881 542 723
Fax.: 881 542 728
Páxina Web.: http://www.sergas.es/
Outros: DELEGACION PROVINCIAL
  R/ Fernández Ladreda, 43-3º - 36003 Pontevedra
  Tel.: 986 805 860 - Fax: 986 805 802

Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos

Enderezo: Edificios Administrativos - San Caetano, s/n - 15704 Santiago de Compostela
Teléfono: 981 545 400
Fax.: 981 544 037
Páxina Web.: http://webpesca.xunta.es/
Outros: DELEGACIÓN PROVINCIAL
  R/ Fernández Ladreda, 43-3º - 36003 Pontevedra
  Tel.: 986 817 113 - Fax: 986 817 102

Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible

Enderezo: Complexo Administrativo San Lázaro, s/n 15781 Santiago de Compostela
Teléfono: 981 541 717/718
Fax.: 981 541 727
Páxina Web.: http://medioambiente.xunta.es/
Outros: DELEGACIÓN PROVINCIAL
  R/ Fernández Ladreda, 43-3º - 36003 Pontevedra
  Tel.: 986 805 555/594 - Fax: 986 805 398

Consellería de Traballo

Enderezo: Complexo Administrativo San Lázaro, s/n 15781 Santiago de Compostela
Teléfono: 981.543.699
Fax.: 981.543.636
Páxina Web.: http://traballo.xunta.es/
Outros: DELEGACIÓN PROVINCIAL
  R/ Fernández Ladreda, 43-3º - 36003 Pontevedra
  Tel.: 986 817 202 / 4 - Fax: 986 817 634

Consellería de Vivenda e Solo

Enderezo: área Central. Praza de Europa, s/n - 15781 Santiago de Compostela
Teléfono: 981 541 900
Fax.: 981 541 902
Páxina Web.: http://conselleriavivenda.xunta.es/
Outros: DELEGACIÓN PROVINCIAL
  Rua Do Alcalde Hevia 7 36003 Pontevedra
  Tel.: 986 805 600 Fax: 986 805 258

Deputación Provincial de Pontevedra

Enderezo: Avda Montero Ríos s/n 36071 Pontevedra
Teléfono: 986 804 100
Fax.: 986 804 124
Páxina Web.: http://www.depontevedra.es/

Dirección Xeral do Catastro

Enderezo: Andrés Muruáis, 4 36071 Pontevedra
Teléfono: 986 868 311
Fax.: 986 863 625

Oficina de Emprego

Enderezo: Avda Benito Vigo 54 36680 A Estrada
Teléfono: 986 590 178
Fax.: 986 590 179
Páxina Web.: http://www.inem.es

Instituto da Seguridade Social (INSS)

Enderezo: Avenida Santiago 9 36680 A Estrada
Teléfono: 986 570 032
Fax.: 986 573141
Páxina Web.: http://www.seg-social.es/

Tesourería da Seguridade Social

Enderezo: Avda. Benito Vigo, 119 36680 A Estrada
Teléfono: 986 590 200
Fax.: 986 590 206

Administración da Axencia Tributaria (AEAT)

Enderezo: Avda. de Benito Vigo, 51 36680 A Estrada
Teléfono: 986 572 211
Fax.: 986 572 648
Páxina Web.: http://www.aeat.es

ORAL

Enderezo: Avda. de Marín, 9 36003 Pontevedra
Teléfono: 986 859 993
Fax.: 986 896 377

Rexitro da Propiedade

Enderezo: Os Loureiros, 5 36650 Caldas de Reis
Teléfono: 986 540 081
Fax.: 986 530 710