Patrimonio - Eclesiástico

Ermidas, capelas e santuarios

Santa Lucía de Magán

Xa existía esta edificación polo S. XVI, e tanto ela como o lugar onde se localiza, Magán (na freguesía de Estacas), estiveron vinculados até o ano 1836 aproximadamente ao señorío do mosteiro bieito de San Martiño Pinario, razón polo que aínda na actualidade, ademais da efixie de Santa Lucía, se conserve unha imaxe do patriarca San Bieito. Próximo a este templo, fincados no muro dunha casa, existen certos gravados nunha pedra -que outrora igual serviu de lumieira dun edificio importante, acaso da mesma ermida- onde se representa unha especie de paxaro (ou pomba), un trevo e unha combinación xeométrica semellante a unha "cuatríscele". Recordemos que algúns destes símbolos, pagán o último deles, foron empregados para decorar templos relixiosos en distintas épocas, xa dende o románico e incluso até o barroco.