Patrimonio

Etnográfico

Muíños

Cuntis conta con diversos muíños espallados por todas as freguesías e pola maior parte dos seus lugares. As muiñadas véñense a realizar nesta xeografía dende tempo inmemorial como testemuñan diversos documentos, como aquel relacionado co mosteiro de Couselo, con data de 1391, polo cal se lles obriga a certos foreiros deste cenobio a construíren un muíño no lugar de Constenla.

Na actualidade o muíño da Casiña, o do Portosalto ou o de Vilar de Mato continúan a facer fariña ao ritmo do sarillo e coa forza da auga. Outros, como os muíños da Pena de Arriba, o de Lopes en Troáns, o do Rato en Arcos de Furcos ou os de Magán, Portela ou A Patela son espectadores mudos dunha historia xa contada que cumpriría relembrar.

"O muíño moe, moe;
o muíño moe, inda que coroe
a artesa a fariña, o piorno o gran;
o muíño moe, porque a fame roe
cando non hai pan"
(G. Álvarez Limeses)