CAMBIO DE TELLADO DO CENTRO PATELAS, E DAS ESCOLAS DE MESEGO, CEQUERIL E PORTELA

EFICIENCIA ENERXÉTICA NO ESPADENAL

MELLORA NAS REDES DE SEMÁFOROS E DE ALUMEADO PÚBLICO

 

 MELLORAS NA CASA DA CULTURA DE CUNTIS E ESCOLAS DE SEBIL E ERMIDA

 

REPOSICIÓN DE MURO EN SOBRADA E CAMIÑOS