PLAN CONCELLOS 2018-LIÑA2:GASTO CORRENTE NOVO

 

NO ANO 2018 O CONCELLO DE CUNTIS LEVOU A CABO A ACTIVIDADE DENOMINADA “FEIRA HISTÓRICA DO DEZAOITO”, QUE CONSISTIU NA REALIZACIÓN DE DIVERSAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA ESTA ACCIÓN.

A FINANCIACIÓN DESTA ACTIVIDADE FÍXOSE CON CARGO AO “PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS 2018)” DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA, QUE CONCEDEU UNHA SUBVENCIÓN DE 6.900,00 EUROS.