O Concello de Cuntis ven de realizar o investimento “Melloras nos camiños rurais do Concello de Cuntis”, nos lugares de A Casiña e O Piñeiro por importe de 80.689,81€, obra que foi cofinanciada con Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), no marco do PDR de Galicia 2014-2020, por importe de 66.715,00€.