O 13 DE XUÑO ÁBRESE O PRAZO PARA ANOTARSE EN CUNTILÍN VERÁN. As persoas interesadas, xunto co modelo de  solicitude que se facilitará nas dependencias municipais e tamén poderá descargarse dende esta páxina WEB , deberán presentar os seguintes documentos:

  • Volante de empadroamento
  • Certificado de empresa indicando que se atopan de alta na mesma así como o horario laboral da nai, do pai ou titor/a. En caso de familia monoparental,  so de quen ostente a garda e custodia
  • Copia da matrícula do curso académico 2016/17
  • Informe dos Servizos Socias Comunitarios recomendando a asistencia ao Programa, no caso de nenas e nenos con necesidades sociais e/ou educativas
  • Libro de familia