Procedemento de selección: Baremación de méritos, exame tipo test e entrevista persoal.

Doración económica: 800 € ao mes.

Requisitos:
- Menor de 35 anos.

Prazo de presentación de solicitudes: Ata o 3 de Xaneiro.

 

http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2017/12/14/2017050218