Condicións:
- Xornada completa.

Requisitos:
- Experiencia mínima de 2 anos.
- Dominio do Inglés.

Máis información:

https://www.infojobs.net/padron/administrativo-con-ingles-avanzado/of-i5ba015d96541a8a76a48bd319c0fb7?applicationOrigin=search-new