Condicións:
- Xornada completa (mñás).

Requisitos:
- Non se require experiencia.
- Carné de Manipulador/a de Alimentos.

Máis información:

https://www.infojobs.net/pontevedra/auxiliar-fabrica/of-ida0f7ec3834568a33ae4da896022e0?applicationOrigin=search-new