Requisitos:
- Titulación: Técnico/a Superior, Diplomatura ou Licenciatura.
- Experiencia.
- Competencia docente requiridia.

Interesados/as chamar ao teléfono: 886 110 989 (Oficina de Emprego).