Requisitos:
- Experiencia mínima de 1 ano.
- Dispoñibilidade para viaxar.

Interesados/as chamar ao teléfono: 886 151 125 (Oficina de Emprego).