REQUISITOS:
- Titulación universitaria en Logopedia.
- Formación e experiencia mínima de 1 ano en neurorehabilitación tanto en persoas adultas como nenos.
- Capacidade para ou desempeño do traballo de forma autónoma e con iniciativa.
- Alto nivel de empatía e con boa capacidade de atención e de escoita.
- Orientación ao traballo con familias.
- Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade e/ ou incapacidade permanente.

http://www.cogami.gal/servizos/particulares/emprego/a-coruna/r-logopeda-para-santiago/