REQUISITOS:
- Titulación universitaria en Psicoloxía coa especialidade en Clínica ou Xeral Sanitaria (Imprescindible Habilitación Sanitaria).
- Máster en Neuropsicología.
- Experiencia mínima de 1 ano en neurorrehabilitación tanto en persoas adultas como en nenos.
- Capacidade para traballar de maneira autónoma e con iniciativa.
- Alto nivel de empatía e con boa capacidade de atención e de escoita.
- Boa orientación ás familias e ás persoas usuarias.
- Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade e/ ou incapacidade permanente.

http://www.cogami.gal/servizos/particulares/emprego/a-coruna/r-psicologoa-clinicoa-para-santiago/