Requisitos:
- Experiencia mínima de tres anos realizando tarefas de mecánica rápida (cambio de rodas, aliñación, cambio de aceite, filtros...etc)
- Dispoñibiliadade para traballar a xornada completa e partida
- Posibilidade de incorporación inmediata

https://www.indeed.es/jobs?q&l=Vilagarc%C3%ADa%20de%20Arousa%2C%20Pontevedra%20provincia&sort=date&vjk=9de3f5d193e63474