Condicións:
- Xornada parcial (20 horas semanais polas mañás).

interesados/as chamar ao teléfono: 986 566 775 (Eurofirms).