REQUISITOS:
- 2 anos de experiencia nun posto similar.
- Estudos mínimos FP Grao Superior de Mecánica, mantemento industrial, mecánica naval, construcións mecánicas, soldadura e calderería, mecatrónica industrial ou similar.
- Dispoñer de vehículo propio para desprazase ao lugar de traballo.
- Valorarase ter experiencia no sector alimentario, en concreto, na industria láctea.

https://www.infojobs.net/caldas-de-reis/operario-mecanico/of-i232b13d07949b5b4644221d7116902?applicationOrigin=search-new%7Celement~35371987660