Luns, 10 Xuño 2019

Seleccionan con urxencia comercial para empresa de sementes e simientes con experiencia e coñecementos no sector da horticultura. Visitas en coche a clientes e prospectos (tendas, cooperativas, grandes produtores). Posibilidade de incorporación inmediata.

https://buscadordetrabajo.es/comercial/pontevedra/101821/comercial-para-galicia?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed