Santiago de Compostela 12 de Julio de 2019

REQUISITOS:

Formación: Titulación académica: atención sociosanitaria a persoas dependentes.

Experiencia: Vehículo propio.

DESCRICIÓN:
Levantar, acostar, asear e dar a comida aos usuarios/as da residencia.


Contrato: De duración determinada

Número de vacantes: 1

Prazo de Presentacion de C.V ata: 21/07/2019

https://axencialocaldecolocacion.org/ofertas