Oroso 12 de Julio de 2019

REQUISITOS:

Formación: NON REQUERIDA TITULACIÓN

Experiencia: MÍNIMA 3 ANOS DEMOSTRABLE

 

DESCRICIÓN:
CO EXPERIENCIA EN ARMADO, SOLDADURA, CORTE E MANEXO DE FERRAMENTAS E MÁQUINAS

Salario: A CONVENIR

Contrato: De duración determinada

Número de vacantes: 1

Prazo de Presentacion de C.V ata:31/07/2019

Horario: 08:00 - 13:30 E DE 14.30 - 17:00

https://axencialocaldecolocacion.org/ofertas