Venres, 11 Outubro 2019

Requisitos mínimos

  • Posuír experiencia no sector do mantemento industrial. Valorarase positivamente que dita experiencia sexa en industrias do ámbito da alimentación.
  • Ter dispoñibilidade horaria

https://www.infojobs.net/forcarei/mantenimiento-industrial.-docampo/of-i6af3a10d954a14bdf29abb6b2c2d2f?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E36620612006